» Skupinová anjelská terapia

Anjelská terapia v skupine

 

Pripravili sme pre vás 3 témy aktuálnych kurzov v Máji :

 

1. ANJELI a PRÁCA S ANJELSKÝMI KARTAMI 18.5. 2013 12.00 - 18.00 v SANNY Centre na Dunajskej 66, Bratislava.  Cena kurzu vrátane materiálov, anjelských kariet Doreen Virtue, Phd. a občerstvenia je v zľave 75 eur. maximum 15 miest, posledné voľné miesta!!!

Objavte vo svojom živote Anjelov a naučte s nimi komunikovať prostredníctvom Anjelských kariet. Nájdite rovnováhu a radosť v každom jednom dni a spojte sa so svojim anjelom.Teoretické informácie ako aj praktické meditácie na tému anjeli a anjelská ríša.

 

2. VNÚTORNÉ PRÍČINY CHORôB 25.5. 12.00 - 18.00 v SANNY Centre na Dunajskej 66, Bratislava. Cena kurzu v akcii vrátane materiálov a občerstvenia je 69,90 eur. maximum 15 miest.

Viete, že všetky naše myšlienky, pocity a zážitky naše fyzické telo ukladá? Práve negatívne myšlienky, bolesti, starosti či zážitky, ktoré nás trápia, sú tiež príčinou našich fyzických chorôb. Pomôžme svojmu telu a naučme sa tieto emócie prijať, a pomocou anjelov a pozitívneho myslenia, vyliečiť ich dôsledky na fyzickom tele.

 

3. Päť JAZYKOV LÁSKY 8.6. 12.00 - 18.00 v SANNY Centre na Dunajskej 66, Bratislava. Cena kurzu vrátane materiálov a občerstvenia je 60 eur. maximum 15 miest.


Každý z nás rozpráva jedným z piatich jazykov lásky, prípadne ich  kombináciou. Pokiaľ nám nie je prejavená láska v našom jazyku, často trpíme.  Objavte u seba ale aj  u svojej polovičky, rodiny, priateľov, kolegov, dieťaťa primárny jazyk lásky a zlepšite si tak vzťahy. Identifikujme, čo nám spôsobuje dané jazyky lásky a vymaňme sa spod ich fatálneho vplyvu.

 

Pripravujeme :

Energie a čakrový systém

Zákon príťažlivosti a pozitívne tvorenie reality

Mandala a jej harmonické liečebné účinky


Témy už prebiehajúcich 3 hodinových skupinových anjelských terapií :

 

1. Anjeli, archanjeli a anjelská ríša - dozviete sa základné informácie o týchto jemných bytostiach a ich prepojenie s nami. Akým spôsobom existujú, ako sa spájajú s ľuďmi, ako sa s nimi spojiť a požiadať o pomoc.

2. Energie - akým spôsobom prúdia energie, ako ich vnímame a ako pracovať s energiami ktoré nám neslúžia a očistiť sa.

3. Čakrový systém - čo znamená pojem čakra a ako to súvisí s psychikou človeka, zopár spôsobov ako ich čistiť, harmonizovať a pracovať s nimi.

4. Anjelské karty - jednoduchý a efektívny spôsob ako získať spojenie s anjelskou ríšou a mať tak svojich pomocníkov neustále nablízku.

5. Mandala - prapodstata života ale aj úžasná terapeutická pomôcka na liečenie emócíí alebo tvorenie pozitívnej reality.

6. Zákon príťažlivosti, vesmírne zákony - pochopenie akým spôsobom naše myšlienky a pocity vytvárajú našu realitu a akým spôsobom tento mocný zákon používať denne tak, aby sme žili šťastnejší a naplnenejší život.

7. Bytosti okolo nás - Víly - spoznajte jemný a pestrofarebný svet týchto krehkých bytostí, ktoré sú majsterky liečenia, vizualizácie a starostlivosti o prírodu.

8. Anjelské cvičenia pre čistenie mysle, liečenie srdca, čistenie čakier, ochrana aury

9. Rok 2012 - jeho význam, zmeny, história planéty, Vek Atlantídy a prechod do Veku Svetla a Lásky

10. Piata dimenzia - príprava a život v 5 dimenzii, prechodové obdodie do roku 2032, Zlatý Vek Atlantídy

11. Bytosti okolo nás -Kryštále a Jednorožci - svetlo a pomoc Jednorožcov, mocné a krehké zosilovače energie a bytosti liečenia kryštále.

12. Vnútorné dieťa, indigové, kryštálové a dúhové deti - archetypy vnútorného dieťaťa, spojenie a liečenie dieťaťa v nás. Špecifické typy detí a ich úloha a poslanie.

13. Čakry piatej dimenzie - rozvinutý čakrový systém, aktivácia a práca s 12 timi čakrami.

14. Anjelské cvičenia pre odpútanie sa od minulosti, odpustenie, pretínanie pút, vizualizácia ochrany a zbavenie sa negatívnych pút.

15. Anjelské odkazy - jasnopočutie, jasnocítenie, jasnovidenie, jasnovedenie, ako tieto schopnosti otvoriť a posilniť, ako sa spojiť s Anjelskými pomocníkmi na hlbšej úrovni.

16. Pozemský anjeli a úloha Posla Svetla

17. Mediumita - svet druhého brehu, duše pripútané k Zemi, schopnosť spojiť sa s týmto svetom, liečiť svetlom a odpútať sa.

18. Anjelské cvičenia pre liečenie Zeme, spojenie sa so svojim vnútorným dieťaťom, vizualizácie Svetla a hojnosti, harmónie, liečenie s kryštálmi.

 

Termíny pre klientov zaradených do skupín a zopakovanie :

Zákon príťažlivosti 21.4. o 15 hodine, Cvičenia Karty Kryštále a odpustenie 27.4. o 10 hodine, Cvičenia zákon príťažlivosti a odpútanie pút 28.4. o 15 hodine.

 

 

 


MGNhZjFkZm