» Anjelská terapia pre deti

Skupinová terapia

 

Prebieha v dohodnutých časoch, väčšinou 3 hodinky kde detičky zostávajú samé s nami, hráme sa kreatívne hry s anjelmi vílami jednorožcami kreslíme mandaly programujeme a pracujeme s kryštálmi a tak podobne. Tieto terapie sú zamerané na to aby sa dieťaťu vytvorilo harmonické prirodzené prostredie medzi inými - rovnako zmýšľajúcimi a cítiacimi detičkami. Táto terapia je pre deti ktoré sú hyperaktívne, označené inak ako problémové, a jednoducho sú väčšinou kryštálové dúhové alebo indigové, prípadne jednoducho len vidia anjelov, víly alebo aj duchov, čiže majú pozitívne alebo aj negatívne skúsenosti a pri nás sa učia že je to normálne a prirodzené a samozrejme spracovávajú to formou hry a prebieha anjelské liečenie.

Terapia stojí 30 eur celé tri hodiny na 1 dieťa.

Dieťatko musí vedieť rozprávať, samé cikať a aspoň minimálne chodiť (mali sme aj postihnuté detičky nie je s tým žiaden problém  to je samozrejme na zvážení potom s rodičom) rodič podpíše čestné vyhlásenie s kontaktom na seba a poprípade môže počkať u nás v salóne vedľa alebo sa vráti.

Dieťatku nie je podávané nič okrem vody na pitie takže nie je problém ani s alergiou na čokoľvek. Na základe zdravotného dohľadu kolegyne a osvedčenia od psychológa sme obe oprávnené prebrať dieťa oproti čestnému vyhláseniu do starostlivosti aj pokiaľ sa nejedná o zariadenie škôlky alebo školy.

 

Individuálna terapia

 

Pri individuálnej terapii môže byť rodič v pozadí aj pri samotnej terapii pre dieťatko, ak ide o výrazne problémové dieťa, tak na začiatku je to dokonca aj žiadané. Tu sa dieťatku venujeme individuálne či už formou rozhovoru, alebo terapie kreslením mandal, kryštáľovej terapie a podobne v závislosti od konkrétnych problémov dieťatka. Táto terapia obsahuje aj časť pre rodiča kde zase v závislosti od konkrétnych problémov vysvetľujeme rodičovi danú problematiku a spôsob ako s dieťatkom pracovať.

Tu stojí terapia 30 eur/hodina a objednáva sa na konkrétny dátum a čas.

 

Väčšinou zahajujeme prácu prvotným individuálnym sedením kde si s rodičom a dieťaťom vysvetlíme o čo konkrétne ide a čo by sme s tým mohli robiť.

 

 


OWUyN